# Snabba leveranser

# Fri Frakt vid köp över 1000 kr

Integritetspolicy

För oss på Crosskläder.se är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker och/eller handlar hos oss.

Här vill vi därför informera dig om hur vi använder din information och vilka dina rättigheter är när du handlar hos oss eller när du besöker vår webbsajt.

 1. Du är säker hos oss
  Din data är skyddad och ingen obehörig kommer åt den.
 2. Enkel och rak kommunikation
  Vi pratar ditt språk och vill ge dig all information på ett sätt som du kan förstå. Du kan alltid nå oss kring frågor om dina uppgifter.
 3. Du bestämmer
  Du har alltid rätt att tacka nej till nyhetsbrev eller att invända till hur dina uppgifter används.
 4. Vi ger dig det vill ha
  Den data vi samlar in om dig (självklart med din tillåtelse) använder vi enbart för att optimera ditt besök och din köpupplevelse här hos oss.
 5. Inget extra sparas om dig
  Vi behåller endast den information om dig som är absolut nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt del i affären och följa svensk (och europeisk) lagstiftning.

Genom att genomföra ett köp av oss så accepterar du villkoren i vår Integritetspolicy. Därför är det viktigt att du läser och förstår vad den går ut på och vilka dina rättigheter är.

Har du några som helst frågor om vår integritetspolicy (eller något annat) så når du oss alltid enkelt här.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, Legwork On Line / Crosskläder.se är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Legwork On Line
Rönnbärsvägen 10
598 70 Storebro

Legwork är registrerat hos bolagsverket.

Personuppgifter vi samlar in

Order- och leveransuppgifter

I samband med köp ber vi dig endast att uppge information som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal, ge dig korrekt service och säkerställa en trygg leverans.

När du slutför ditt köp och väljer betalmetod efterfrågas därför:

 • Namn
 • E-postadress (används för orderkontakt)
 • Postnummer
 • Personnummer (lagras endast av extern betalningsleverantör då det krävs för valt betalsätt)
 • Folkbokföringsadress
 • Mobilnummer (används endast vid paketavisering)

Betalningsuppgifter

I samband med köp lämnas den information som behövs för den valda betalmetoden, till exempel personnummer och/eller kontouppgifter.

Vi använder oss av externa betalningsleverantörer som tydligt framgår vid köptillfället. Dessa hanterar alla våra betalningar och vi lagrar därför aldrig några av dina betalningsuppgifter i våra system.

Klarna Checkout

Vi använder oss av Klarnas kassatjänst för att erbjuda dig trygg och säker betalning vid beställning av produkter. Detta betyder att vi kommer att dela din personliga data du anger vid köpet, detta för att Klarna ska kunna behandla din beställning.

Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med
Klarnas egen sekretesspolicy.

Tekniska uppgifter

Uppgifter om den utrustning du använder vid besök av vår webbplats, såsom IP-adress, din enhet, operativsystem samt webbläsare och version.

Kunduppgifter

Vi samlar även in information om din besöksstatistik, vilka varor eller erbjudanden du visat intresse för samt hur du interagerar med våra nyhetsbrev.

Vi sparar uppgifter om dina historiska inköp för att kunna ge dig bättre service exempelvis vid köp av reservdelar.

Kontakt med kundtjänst

Information som du lämnar i samband med att du kontaktar kundtjänst via e-post eller samtal kan komma att användas för att administrera ditt köp exempelvis rätta en ofullständig personuppgift.

Vi uppmanar dig som kund att inte lämna känsliga personuppgifter till oss i ett ostrukturerat format (exempelvis fritext i e-post).

Recensioner

Efter du genomfört ditt köp kan du bli ombedd att lämna en recension av produkterna som kan komma att publiceras på crosskläder.se eller i någon av våra andra digitala kanaler. Det är helt frivilligt att lämna en recension.

När du skriver en recension och publicerar på vår hemsida godkänner du att denna kan komma att publiceras i någon av våra kanaler.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara tillåten krävs det att vi har en rättslig grund för vår behandling.

Nedan följer några exempel på kategorier av de personuppgifter som vi samlar in samt rättslig grund för vår behandling.

Dina personuppgifter kommer aldrig att användas för ett annat ändamål än för det de initialt samlats in utan att vi inhämtat ditt samtycke.

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Tävlingar, marknadsföring och andra kampanjer

Vi använder dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster (som marknadsföringsmaterial, kampanjer eller erbjudanden). Det kan vara genom e-post, annonser, SMS, telefonsamtal och postala utskick i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter.

För mer information om våra tävlingar och andra kampanjer, se de officiella regler eller detaljer som bifogas till varje tävling/kampanj.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

Dina rättigheter

I samband med att GDPR träder i kraft får du flera rättigheter i relation till den personuppgiftsbehandling som görs om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång

I enighet med lag har du rätt att av oss kostnadsfritt begära information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och ändamålet med vår behandling. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

I de fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Vid en förfrågan kan vi komma att begära in uppgifter som styrker din identitet för att säkra att dina personuppgifter inte når obehöriga.

Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress eller verifierad e-postadress.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas utan onödigt dröjsmål om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under förutsättning att:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns då inte längre någon rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Företaget har gjort, och det saknas berättigat intresse för Företaget som väger tyngre än risken för dig som enskild person (du har rätt att ta del av hur avvägningen har gjorts av Företaget).
 • Personuppgifterna har samlats in eller behandlats på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Företaget omfattas av

Vi kan inte alltid tillmötesgå din begäran om radering, exempelvis om:

 • Behandlingen behövs för att utöva någons rätt till yttrande- och informationsfrihet
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Rätt till begränsning

I vissa fall har du rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Med begränsning menas att uppgifterna markeras och i framtiden endast får användas för vissa avgränsande syften.

Exempelvis kan detta gälla om du anser att dina personuppgifter är felaktiga och begärt rättelse. Då kan användningen av dina personuppgifter begränsas under den tid som korrekthet utreds. När eventuell begränsning upphör kommer du att informeras om detta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Enigt lag har du rätt att göra invändning mot viss typ av behandling.

Berättigat intresse

Du har rätt att invända mot behandlingar, som grundar sig på ett berättigat intresse som vi har, av skäl som hänför sig till din specifika situation.

Vi får fortsätta att behandla uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt integritetsintresse.

Annonsering, marknadsföring och kampanjer

Du kan när som helst säga upp kommunikation och marknadsföring genom att kontakta oss.

Observera att även om du säger upp marknadsföringsmeddelanden kommer du fortfarande få administrativa meddelanden från oss, till exempel orderbekräftelser eller annan transaktionsinformation, meddelanden om kontoaktiviteter (kontobekräftelser, ändringar av lösenord med mera) och andra viktiga meddelanden.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som behandlas om dig i ett strukturerat format (dataportabilitet).

Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, exempelvis ett avtal med dig.

Skydd av dina personuppgifter

Begränsad tillgång

Endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter under arbetstid. Vilka personuppgifter som hanteras bestäms av arbetsuppgiftens ändamål och omfattning.

Lagring av personuppgifter

I enighet med gällande lagstiftning behandlar vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Dina personuppgifter kommer på ett säkert sätt att lagras inom koncernen, i ett strukturerat format och vi strävar efter att lagra data inom EU/EES. Om någon av våra samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kommer skyddsåtgärder att vidtas för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och att eventuell överföring sker enigt lag till länder utanför EU/EES.

Åtgärder från oss

 • Vi lagrar dina personuppgifter i system som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.
 • Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter.
 • Vi informerar samtliga anställda om hur vi som företag tillsammans verkar för att skydda de personuppgifter vi behandlar.
 • Vid dataintrång eller förlust av känsliga personuppgifter kommer tillsynsmyndighet att meddelas och i de fall förlusten utgör en särskild risk för enskilda personer kommer även de att informeras.
 • Vi använder säker metod för dataöverföring. Uppgifter du lämnar vid beställning krypteras med SSL-metoden innan de överförs. SSL, Secure-Socket-Layer, är den mest beprövade metoden på internet för att skydda uppgifter och säkerställa trygg dataöverföring. Vi använder oss alltid av SSL-metoden när känslig data överförs.

Åtgärder från dig

Vi ber dig som kund att vara med och verka för en trygg och säker datahantering.

 • Lämna inte ut uppgifter till obehörig och uppge aldrig mer information än nödvändigt.
 • Välj ett svårt lösenord och byt regelbundet.
 • Logga ut från ditt konto varje gång du lämnar datorn (var extra uppmärksam vid användning av en delad eller publik dator).
 • Undvik att skriva känsliga personuppgifter i löpande text, exempelvis via våra formulär ”Kontakta oss” eller via e-post till kundtjänst.

Information till tredje part

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter.

Vi åtar oss att behandla och lagra dina personuppgifter i enighet med gällande lagstiftning och vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till obehöriga parter eller sälja vidare dina personuppgifter till tredje part.

Samarbetspartners

För att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet använder vi oss av underleverantörer och samarbetspartners. Dessa hjälper oss bland annat med leverans, betalnings- och faktureringstjänster, kundservice, försäkringsärenden etc.

Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna slutföra avtalet kommer att lämnas till berörda parter.

Juridiska skäl

Vid misstanke om brottslig aktivitet kan vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter i syfte att besvara frågor i samband med exempelvis en brottsutredning.

I enighet med existerande lagar lämnas uppgifter till polis eller annan behörig myndighet för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Länkar till andra sidor

På vår hemsida kan det förekomma länkar till externa webbsidor som vi inte har bestämmande inflytande över.

Vi tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till, från crosskläder.se. Dessa omfattas således inte av denna policy.

Cookies

På crosskläder.se använder vi oss av cookies för att förbättra din upplevelse av sidan och förenkla för dig när du använder våra tjänster.

Här kan läsa mer om cookies.

Frågor, synpunkter eller klagomål

Har du någon fråga eller vill du invända mot något av det ovan angivna är du mer än välkommen att ta kontakt med oss. Vi ser till att återkomma till dig så snart vi bara har möjlighet.

Tack.

Senast uppdaterad: 2021-02-19

Gratis Frakt

Vid beställningar över 1000 kr
(annars 99 kr)

30-dagars Full Returrätt

Smidiga returer. Testa och prova. Du har 30 dagar på dig

Enkla Betalningar med Klarna

Smidiga och trygga betalningar med Klarna

Vi Älskar Varumärken

Hitta flera av dina absoluta favoritmärken här hos oss